Obsesif-Kompulsif Kişilik

Mükemmeliyetçi, ayrıntıcı, kuralcı, inatçı, titiz, sorumluluk duyguları aşırı gelişmiş, iş düşkünü, duygusal ilişkiler kurmakta zorlanan, duygusal olmayı zayıflık olarak gören, mantığı ön planda tutan, düzen ve temizlik düşkünü, doğaçlama davranamayan, şaka yapmaktan ve kendisine şaka yapılmasından hoşlanmayan, kolay karar veremeyen ve para harcama konusunda tutumlu kişilerdir.
Mükemmelcilik ve esnek olamama belirgindir. Ayrıntılar üzerinde aşırı uğraşma, işin bitirilmesini zorlaştıran bir mükemmelcilik, eskimiş veya değersiz şeyleri saklama, cimrilik, katılık ve inatçılık hakimdir.
Bu kişilik biçiminin, ayrıntılara dikkat, disiplinli olma, duygusal kontrol, azim ve nezaket gibi özellikleri toplum tarafından hoş karşılanır. Bununla birlikte bazı kişilerde bu özellikler katılık, mükemmeliyetçilik, kuralcılık, kararsızlık gibi uç noktalara ulaşır ve işlevsel olmayan bir bozukluk haline gelerek bireye ve çevresindekilere sıkıntı yaşatır hale gelir.
Üç tane tanımı alıntı yaptım…zaten aşağı yukarı üçüde birbirine benziyor aynı şeyi anlatıyor.
MAALESEF bu yazılanlardan çoğu beni anlatıyor. Evet bu da benim hastalıklarımdan biri. Ama benim anlayamadığım bu yazılanlar kötü, olumsuzmu ki hastalık olarak tespit edilmiş?çok yazı okudum bu konuda. Bazı okuduklarımla hiç örtüşmüyorum ama yukarıdakilerden bazıları beni anlatıyor diyebilirim. zaten hepsinin olması gerekmiyor birkaç tanesi varsa:)))Gerçekler acıdır:))) devam ediyorum: 
“ikili düşünce”,
“basit şeyleri tamamen görme veya hiç görmeme” ve
“siyah ya da beyaz görme” gibi bilişsel çarpıtmalar da yer alır.
Bunlar, obsesif kişinin katılığının, işleri ağırdan almasını ve mükemmelliyetçiliğinin altında yatan sebeplerdir. Düşüncedeki bu ilkel ve bütüncül tarz olmasaydı obsesifler yalnızca siyah ve beyazın yerine, insanların gördüğü diğer renkleri de görebilirler, yani; bazı şeylerin mükemmel, çok iyi, iyi, orta, kötü ve çok kötü de olabileceğini anlar, böylece mükemmel olmayan bir kararı da tolere edebilirlerdi.
Obsesif-kompulsiflerde görülen diğer bir bilişsel çarpıtma, durumu aşırı büyütme ve felaket getirici bir olay olarak yorumlamadır. Yapılan bir hata ya da mükemmel olmayan bir iş, obsesif bir kişi tarafından aşırı derecede büyütülür.
Böylece obsesif bir kişi yaşadığı ikili düşünceye bağlı olarak bir başarı testinden 100 üzerinden 100 almayı beklemiyecek ama başarısızlığı da (yani 100 üzerinden 100 alamaması) berbat ve çok kötü sonuçlar getiren bir şey olarak değerlendirecektir.
Birçok obsesif kişide görülen bir özellik de "yapmalı" "etmeli" türü düşünce tarzıdır. Bu ilkel ve mutlak düşünce sistemi, kişileri yapmak istedikleri ve yapılmasını tercih ettikleri şeylerden ziyade, kesin ve mutlak standartlara göre hareket etmeye yöneltir. Eğer yapmaları gerekeni yapmazlarsa kendilerini suçlu hissederler ve kendi kendilerini eleştirirler. Buna ek olarak diğer insanlar da görevlerini yerine getirmezlerse o zaman kızgınlığa ve kınamaya layıktırlar.
Bu yazılanlar kişilik bozukluğumu, kişilik özelliğimi net karar verilmeli.
Benim hayat felsefem, kişiliğim siyah ve beyaz maalesef. Böyleyim. Araları, ortaları sevmiyorum. Ama bunu değiştirmek mümkün mü?
Özetle Özellikleri:
Obsesif-kompulsif kişilerin düşünceleri genellikle akılcı ve işlevsel özelliklerden yoksundur. Bu yoksunluk ise uyumsuz duygulara, davranışlara ve fizyolojik tepkilere yol açar. Obsesif-kompulsiflerin bazı otomatik düşünceleri şu şekilde sıralanabilir:
• “Bu iş mükemmel olmalı”,
• “Bunu kendi başıma yapmalıyım yoksa tam ve doğru olmayabilir”,
• “Boş zamanlarımda roman okumak yerine daha üretken işler yapmalıyım”,
• “Ne yapacağıma karar vermeden önce iyi düşünmeliyim yoksa hata yapabilirim”,
• “Bir kişi yanlış davrandıysa cezalandırılmalıdır”,
• “Bu eski lambayı saklamalıyım, çünkü bir gün ihtiyacım olabilir”,
• “Bir işi, doğru olduğundan emin olmak için tekrar tekrar yapmayı tercih ederim”,
•   “Bu partide kendimden hoşnut olmalıyım”.
Bazıları doğru…yani bende öyle düşünüyorum…ama önemli olan hastalığının farkına varıp, kabullenmek. Çözüm için uğraşmak. Ben bunu yapıyorum…yazılanlar çok ama ben kısa özet aldım. sizde de varmı bu yazılanlardan birkaç tanesi?

Hiç yorum yok