HAKKIMIZDA

AMACIMIZ

İş fikrimiz tüketim çılgınlığına karşı geri dönüşümü yaygınlaştırmayı arttırmak ve toplumda
israf bilincine karşı farkındalık yaratmak amacıyla ortaya çıkmıştır.
Kapitalizmin dayattıklarına karşı çıkmak; günümüz dünyasındaki her şeye sahip olma ve
yetinememe isteğine karşı olarak mağazamızı açtık. Yurtdışında yaygın olarak görülen ikinci
el dolaşımı ülkemizde henüz yayılmamıştır. “İkinci el kullanmam” fikrine karşıyız ve hiçbir
şeyin çöpe gitmesini istemiyoruz. Herşeyin elden ele geçtiği alternatif bir yaşam alanı sunmak
istiyoruz.

Çocuk eşyalarını ekonomik fiyatlarla paylaşmak, çocuklarınızın az kullanılmış eşyalarını geri
dönüştürme ve yerinde yeni ihtiyaçlarınızı karşılama fırsatı sunmayı amaçlıyoruz. Ülkemizde
de ikinci el çocuk eşyası satılmasını yaygınlaştırmak ve ekonomiye geri dönüşümü olmasını
düşündük. 

Bu sistemin avantajları:
* İnsanların ellerindeki ürünleri tekrar değerlendirmesi önemli bir ekonomik israfı
önler.
* Dünyada “Kullan at israf” ekonomisi yerini “paylaşım veya takas” ekonomisine
bırakıyor.
* İkinci elle herşeyin elden ele geçtiği alternatif bir yaşam alanı sunulur.
* Günümüz dünyasındaki her şeye sahip olma ve yetinememe isteğine karşı olarak
ikinci el kullanımı öne çıkmaktadır.
* Ayrıca ihtiyacı olan anne ve çocuklara bu ürünler ekonomik olarak ulaştırılır.
* Tüketim kültüründen sıkılma, alışveriş çılgınlığını önleme gibi yaklaşımlara karşı
olarak da düşünülüyor. Çevreci bir yaklaşımdır. 

Çocuklarımız en iyisini hak ediyor. Konseptimizde az kullanılmış, yeni ve etiketli ürünler
olmak üzere üç kategori olacak. Bu konsepti çeşitlendirecek, farklı ürünler getirerek
zenginleştirecek olanlar sizlersiniz. Ve yine çocuklarına buradan eşyalar alarak tüketim
çılgınlığına karşı gelecek olanlarda sizlersiniz. Hepinizi mağazamıza bekliyoruz.