EĞİTİMDE FARKLILIKLAR

20. YÜZYIL                           21. YÜZYIL
Var olanı öğretme                 Bulmasını sağlama
Bilgi transferi                        Öğrenmeyi öğrenme
Zamanla yarış                       Çıktıyla yarış
İlişkisiz öğrenme(ezber)        İlişkilendirilmiş bilgilendirme
Ders kitabı odaklı                 Araştırma odaklı
Pasif öğrenme                       Aktif öğrenme
Tek başına                            Birlikte
Otoriter(eğitmen)                 Yardımcı(eğitmen)
Parçalı program                   Bütünleştirilmiş program 
(Prof. Dr. İrşadi Aksun’un araştırması)
Çocuklarımız için çok önemli olduğunu düşündüm ve çok beğendim…Gerçekten bazı şeyler çok değişti. Bilip kabullenip ona göre zamana ayak uydurmak lazım…
Ne kadar yeni eğitim sistemini eleştirsek de bence mantık doğru. Tabii ebeveynlere şimdi çok iş düşüyor eskiden kendi kendimize çalışırdık şimdilerde artık velilerde tekrar çocuklarıyla okumaya başlıyor. Ama çocuklarımızla paylaşmak, yönlendirmek lazım zaten. doğrusu bu. 
Özellikle tek başına, ezbere dayalı, ders kitabı odaklı, öğretmenin otoriter olduğu bir sistem ben gibilere çok yakın gelmiştir. Bizim zamanımızda böyleydi.
bu yazının başlığı yeni nesildeki teknoloji merakıydı. Artık doğdukları andan itibaren teknolojinin içindeler o yüzden de çok yatkınlar. Kolay öğreniyorlar. Bizim zamanımızdan çok farklı. Biz teknolojiyi görmemiştik. Ama şimdikiler tv, telefon, pc gibi makinelerle büyüyorlar. Ve onlara yetişmek, anlamak, denetlemek için bizimde teknolojiyi takip edip öğrenmemiz gerekiyor. Teknolojiden uzak kalmayın deniliyor.
Herkese bol teknolojili ve çocuklarıyla aktif, araştırmacı, birlikte olabildikleri ortamlar diliyorum…

Hiç yorum yok